Author Archives: Karl Otto Ellefsen

About Karl Otto Ellefsen

Professor i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og rektor i perioden 2002-2014. Visiting professor at Central Academy of Fine Arts (CAFA), Beijing. Council member, former president (2013 - 2017) in EAAE (European Association for Architectural Education).

North Atlantic Coast

North Atlantic Coast. A Monography of Place Karl Otto Ellefsen, Tarald Lundevall Oslo, Pax Forlag 2019. North Atlantic Coast tells the tale of settlements far north on the Norwegian coast, living from the abundant resources in the sea, coping with … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Grorud Fisk og Vilt er stengt

Oslos beste fiskebutikk er nedlagt, «Fisk og Vilt» i Grorudsenteret. Den ferskeste fisken du kunne finne i Oslobutikker, et kjempeutvalg, fiskemat av beste sort, en usedvanlig kompetent betjening, og ujålete, med ei kundegruppe som syntes å favne alle økonomiske lag … Continue reading

Posted in Ukategorisert | 2 Comments

Regjeringskvartalet podcast.

Jeg har blitt intervjuet om regjeringskvartalet av podcasten “Byggekunst”. 1 time og 23 minutter om prosjektets historie fram til i dag og den ulykka vi synes å havne i. Hvorfor gikk det slik? “Dette er prosjektet som ingen vil ha.” … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

En bil er ikke en bil, og en syklist er ikke en syklist.

Med røde kinn har jeg avklistret fjellskiene for sesongen. Sykkelen er smurt. Broddene som jeg har vært satt opp med størstedelen av vinteren, ble lagt bort lenge før påske.  Jeg vender tilbake til en 50 år gammel tekst om nordiske … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Stasjonsutbygging, byplanlegging og byvekst.

Bane NOR skal stille ”et komplett trafikksystem til rådighet for togselskapene”. Selskapet planlegger jernbaneutbygging, forvalter infrastruktur og utvikler det tidligere NSBs eiendommer. Innen 2034 skal Bane Nor i følge politiske intensjoner, bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Å tjærebre seg inn i et hjørne

Denne artikkelen er først skrevet 8.10 for Arkitektnytt, er trykket i den siste utgaven av bladet og publisert på arkitektnytt.no. Utgaven som presenteres her, er noe nedkortet. En kronikk med stort sett samme innhold er presentert som “Redd oss fra … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Historien om Osloveksten

Og om hvorfor folk må forlate hus og hjem og bosette seg høyt og tett. Denne artikkelen ble skrevet før sommeren og publisert i tidsskriftet KOTE ” Folk strømmer til, byen vokser og trenger både boliger og skoler. Dere kan … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Maktens arkitektur?

Dersom vi ser de to valgte prosjektene for det nye Regjeringskvartalet i Oslo som uttrykk for den norske staten, hva forteller de? Studenter og lærere ved AHO var invitert til å delta i den første fasen av idearbeidet for Regjeringskvartalet … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

REGJERINGSKVARTALET GÅR SIN GANG (1887 – 2017)

Dagsnytt 18 onsdag 24.6, sammen med Statsråden og fagsjef Moneta i NAL: Noe får man sagt, men det meste brenner man inne med.”Blir dette noe fint da” spurte programlederen Sanner. Statsråden mente rimeligvis at Regjeringskvartalet kommer til å bli feiende … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

BOLIGBEHOV, SMÅHUSPLAN og KNUTEPUNKTER

  Oslo Arkitektforening holdt 19.1.et møte om problemstillinger omkring fortetting i småhusområder i Oslo. Jeg fant grunn til å gå prinsipielt til verks.  1.  En diskusjon om planen for småhusteppet i og omkring Oslo kan ses som en teknisk og … Continue reading

Posted in Ukategorisert | 1 Comment